"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
19-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
15-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 08
06-03-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 18
20-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND triển khai thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
11,524,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner