"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33 + 34           Năm 2020 Ngày 04 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-08-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND quy định cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
14-08-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND quy định một số nội dung về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
14-08-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường,xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
14-08-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
19-08-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội. 28
26-08-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 34
27-08-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 14/9/2004 của UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản. 36
03-09-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 37
07-09-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 39
23-09-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 60
28-09-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 72
05-10-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 165/2003/QĐ-UBngày 15 tháng 12 năm 2003 của BND thành phố ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 84
11,684,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner