"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2017 Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
07-12-2017 Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-11-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-11-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
04-08-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-06-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi , bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.
06-03-2017 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,623,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner