"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11-08-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay.
16-02-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner