"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ.
11-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng.
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner