"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.
30-03-2016 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
29-02-2016 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành.
22-02-2016 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner