"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trợ cấp thường xuyên,đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố.
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner