"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.
11-08-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
11-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020.
11-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016.
20-06-2016 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
08-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner