"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.
11-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng.
26-07-2016 Quyết định số 4990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner