"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới.
27-11-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-11-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.
14-10-2015 Quyết định số 7651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.
27-08-2015 Quyết định số 6276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di động để phục vụ công tác.
27-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ.
19-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
01-06-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phốĐà Nẵng về một số chính sách phát triển thủy sảntrên địa bànthành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner