"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập, sáp nhập, giải thể và chia tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
10-12-2015 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng.
09-12-2015 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
09-12-2015 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
27-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ.
07-07-2015 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Thương.
07-07-2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-07-2015 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Quỳnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner