"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn.
19-10-2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
02-10-2015 Quyết định số 7242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường,quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner