"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng.
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
11-06-2015 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cho vay hoàn lương.
11-06-2015 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cho vay hoàn lương.
01-06-2015 Quyết định số 3165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố.
16-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc Đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner