"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng.
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
10-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016.
17-11-2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.
20-07-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Đà Nẵng.
09-07-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015.
15-04-2015 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
15-04-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
25-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
24-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner