"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.
23-10-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13-08-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-07-2015 Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-05-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính.
06-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-04-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner