"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.
10-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
25-03-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
14-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,623,439 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner