"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,623,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner