"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổng hợp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tổng hợp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế.
09-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-06-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
25-01-2013 Quyết định số 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner