"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 của thành phố Đà Nẵng.
10-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
15-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.
01-04-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
01-04-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner