"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố Đà Nẵng.
09-10-2013 Quyết định số 6942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.
03-10-2013 Quyết định số 6793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-10-2013 Quyết định số 6792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng.
21-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-07-2013 Quyết định số 4550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-05-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.
16-04-2013 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng.
18-02-2013 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
28-01-2013 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner