"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013-2016.
09-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.
18-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner