"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2014.
13-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.
18-07-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng.
11-07-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner