"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-05-2013 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Cổ Mân).
22-03-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động karaoke.
04-03-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-02-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
31-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner