"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
06-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-08-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-08-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-08-2012 Quyết định số 6696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí.
24-02-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
24-02-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
24-02-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
24-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.
24-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi và cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng.
24-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất,kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner