"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố.
05-09-2012 Quyết định số 7212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-08-2012 Quyết định số 7094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-04-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
30-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner