"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổng hợp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tổng hợp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại.
27-08-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
13-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-04-2012 Quyết định số 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.
05-04-2012 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.
07-03-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner