"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng.
20-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
18-10-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng.
20-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner