"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2012 Quyết định số 8017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành.
10-08-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-06-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng.
08-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner