"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng.
10-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB gày 24 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng.
08-05-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng.
09-04-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner