"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015.
05-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
05-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020.
21-11-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Tết Quý Tỵ năm 2013.
20-09-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
15-05-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,673 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner