"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
31-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ, mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2015.
01-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007và quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.
29-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.
19-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
11-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền Sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner