"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án.
26-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng.
22-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010.
03-10-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009.
19-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-07-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc thành phố Đà Nẵng.
08-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giá đất đường Lương Thế Vinh tại Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng.
18-02-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 21/2010/QĐ-UBNDngày 19/7/2010 về Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH.
08-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị SNCL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-01-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi đón tiếp , thăm hỏi , chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner