"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
08-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giá đất đường Lương Thế Vinh tại Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng.
20-06-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ĐÀ Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
20-06-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác của các Ban Hội đồng Nhân danthanhf phố Đà Nẵng , khóa VIII. nhiệm kỳ 2011- 2016.
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính năm 2011.
06-01-2011 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner