"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-11-2009 Quyết định số 8902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu "Không có học sinh bỏ học đến năm 2015".
11-09-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về Nhiệm vụ năm học 2009-2010.
10-07-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
09-03-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner