"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.
05-08-2009 Quyết định số 5814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
31-07-2009 Quyết định số 5814/QĐ của Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ( tiêp theo).
31-07-2009 Quyết định số 5813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
31-07-2009 Quyết định số 5813/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tiếp theo Công báo số 21+ 22 + 23).
10-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng.
18-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu.
11-02-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,624,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner