"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bồi thường - Giải phóng mặt bằng (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Bồi thường - Giải phóng mặt bằng được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2008 Quyết định số 3483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở.
21-04-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng.
21-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,720 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner