"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-09-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
06-08-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quy định thu phí dự thi, xét tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông chuyên.
04-07-2008 Quyết định số 5380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí vệ sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý.
12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
30-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà.
25-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà.
04-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 1, loại 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu.
30-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2008 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner