"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổng hợp (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Tổng hợp được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12-12-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Tết Kỷ Sửu năm 2009.
04-12-2008 Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ năm 2009.
04-12-2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố.
20-11-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20-11-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về định mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-07-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ.
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
07-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
19-06-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
15-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-04-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
13-02-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố.
02-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
08-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner