"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố.
28-11-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính.
28-11-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu.
20-10-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.
09-10-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai tại các quận, huyện.
21-07-2008 Quyết định số 5840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
10-06-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 và Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND thành phố.
30-05-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
07-04-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.
04-03-2008 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
16-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
15-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner