"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-12-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
15-12-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
19-11-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
21-10-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qui định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD - DN 05 - 06 thành phố Đà Nẵng.
09-09-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
27-05-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2008 – 2010.
17-03-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
08-01-2008 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Hội Từ thiện các cấp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner