"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2008 Quyết định số 8117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng.
09-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
09-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner