"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
17-05-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
25-03-2008 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở tái định cư.
13-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh và bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố.
10-03-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố.
28-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner