"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bồi thường - Giải phóng mặt bằng (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Bồi thường - Giải phóng mặt bằng được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2007 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố.
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố.
05-01-2007 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Phương án di dời dân cư các vùng thiên tai sạt lở đến nơi an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner