"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đơn giá nhà áp dụng thu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-12-2007 Nghị quyết số 59/2007//NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16-11-2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-08-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.
03-08-2007 Quyết định số 46/007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
03-08-2007 Quyết định số 45/007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.
10-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
28-05-2007 Quyết định số 3687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô trên địa bàn thành phố.
28-05-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành Quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
02-05-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ điều chỉnh và bổ sung mức thu phí các quầy sạp, kiôt chợ Hoà An tại Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2006.
03-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà.
25-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi.
25-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng.
25-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.
25-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
25-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner