"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 9763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
07-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
28-11-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
05-11-2007 Quyết định số 8825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo nhân lực công nghệ sinh học của thành phố Đà Nẵng.
29-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
29-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
19-03-2007 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí cho một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực.
23-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý và chấn chỉnh các hoạt động về cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner