"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà nhiệm vụ năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu.
19-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê nhiệm vụ năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008.
03-12-2007 Quyết định số 9538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
01-11-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về soạn thảo, trình ký và quản lý văn bản hành chính của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ.
12-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.
26-09-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành.
24-09-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường thuộc quận Liên Chiểu.
11-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
30-08-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
03-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
03-07-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích.
22-06-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-06-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner