"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
30-07-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi.
13-04-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tại năm 2007.
01-03-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010.
01-03-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
26-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2007-2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner