"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
27-11-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên đia bàn thành phố Đà Nẵng.
10-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14-08-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
22-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
22-03-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ nội địa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner