"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
04-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
03-07-2007 Quyết định số 5132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng.
03-07-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND thành phố về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật.
14-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner