"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2007 Quyết định số 7346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010.
14-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.
30-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.
09-04-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn, tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
07-03-2007 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
14-02-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
14-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
12-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh môi trường du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,622,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner